FDS Equipamientos Hoteleros, S.L.U. Decoració i Llar Badalona Barcelona

El nostre servei tècnic garanteix l'assistència per a tota la vida útil dels equips.

Oferim als nostres clients la possibilitat d'assistència tècnica durant tots els dies de l'any inclosos els festius.

tarifes